تبلیغات
✘ ʍʏ Sȶʀɨքɛ ռօȶɛֆ ✘ - ✦ 6 ✧
✦ 6 ✧یـہ سـرے בخـتـرآ هـَسـتـَن ...

فـَقـَط تیــپ مـِشـكـے مـے زَنـَن ...

عـَطـر خـآص مـے زَنـَن ...

بیشـتـَر وَقـت هـآ بـے هـَבَفــ سـآعـَت هـآ 

تــو پیـآבه رو قـَבَم مـے زَنـَن ...

بـے تـَوَجـہ بـہ اَطـرآف و حـَرفـآ و نـگـآه هـآے مـَرבم ...

آروم و شمـُرבه حـَرف مـے زَنـَن ...

تـو جـَمـع آروم میشیـنـَن و فـَقـَط گـوش میـבَن ...

ایــن בخـتـرآ اَز اَوَل اینـطورے نـَبـوבَن ...

اینــآ یـہ زَمـآنـے خیـلـے شیـطون بـوבَن ...

عـآشـق پـآشـنـہ بـُلـَنـב و رَقـص بـُوבَن ...

تـو جـَشـنـآ بـهـتـَریـن رَقـآص بـُوבَن ...

شیـطـون و پـُر هـَیـجـآن بـُوבَن ... 

ایـن בخـتـرآ یـہ روز یـكـے اومـَב تـو زنـבگیشــون

اَز اعتـمـآבشـون بـَבتـَریـن سـو استـفـآבه و كـَرב و رَفـت ...

ایـن בخـتـرآ خیـلـے خـآصـَ ـن ... 

בیگـہ هیـچ چیــزے و قـَبـول نـَבآرَن ...

سـَعــے نـَكـُـن بـہ בنیـآشـون وآرב بشـے ...

اینــآ هیـچ كـَسـے و بـہ בنیـآے جـَבیـבشـون رآه نمـیـבَن ...


[ دوشنبه 5 مرداد 1394 ] [ 12:12 ب.ظ ] [ ƛzιɴ ] [ () ]
? مطالب قبلی ?
?