تبلیغات
✘ ʍʏ Sȶʀɨքɛ ռօȶɛֆ ✘ - ✦19✧
✦19✧


 
 با تلنگرے باران میشوم
 
 با کلمـہ اے عاشـ♥ـق مے شومـــــــــ
 
 با فریادے مے شکنمــــــــــ↯
 
 با پشت کردے ویــــــــــران...
 
 هنوز هم با عروسکهایم حرف میزنمــــــــــ

هنوزهم برایشان لالایے میخوانم
 
 هنوزهم با مداد رنگــــــے خانـہ رویا هایــم را بـہ تصویـــــر مےکشمـــــــــ
 
 هنوزهم براے شکلــــــــــــــــات جان میدهم
 
  من دختـــــــرمــــ

 پراز  راز ! هرگز مــــــــرا نخواهـــے دانست !
 
 هرگز سرچشمـہ اشکهایــــم را نمیابــی !
 
 من دخترم عاشق سر گذاشتن رو شونـہ دوستام و هایـــــــــ هایــــــــــــــ گریـہ کردن
 
  لوس شدنام برا بــــــــــابایے و قہــــــــــر کردنام با مامان خانـــــــوم !!
 
 من دختروونگے هامو با هیچ چے تو دنیا عوض نمے کنمــــــــ!ـ!ـ!
 
 نـہ با تماشاے فوتبـال تو استادیوم ! نـہ با آزاد بودن و گشت زدناے نصفـہ شب !

[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 07:16 ب.ظ ] [ ƛzιɴ ] [ () ]
? مطالب قبلی ?
?