تبلیغات
✘ ʍʏ Sȶʀɨքɛ ռօȶɛֆ ✘ - ✦26✧
✦26✧ عجبـــــ رویایـــے بوב رویــــاے كوבكـــــے
 
 بـــבوטּ سیـــگار كلاســیك بوבیـــم
 
 بـבوטּ مشـــروب مستــــ
 
 بـבوטּ معشوق عاشقــ
 
 بـבوטּ عقــل عاقــل !
 
 عاقـــل و بالغ شـــבטּ گنــב زב بـہ همـــہ چـ
ــے ...
゜*かわいぃ*゜ のデコメ絵文字

[ چهارشنبه 25 شهریور 1394 ] [ 12:10 ق.ظ ] [ ƛzιɴ ] [ () ]
? مطالب قبلی ?
?